Mayıs 29, 2014
Vajinismus, ilişki esnasında kadının isteği dışında içinde bulunduğu korku, kasılma, kaçınma halidir. Bu istek dışı tepki iradi olarak kontrol altına alınamaz. Sonuç olarak bütün çabalara rağmen birliktelik çekilmez hale gelir. Zaman içerisinde düzeleceğini düşünmek veya istek dışı tepkiler varken zorlayarak denemelerde bulunmak var rahatsızlığın şiddetini arttırmasına sebep olabilmektedir.
Vajinismus olduğunu düşünen çift, vakit kaybetmeden tedavi sürecine başlamalıdır. Bu rahatsızlık kısa zamanda çözümü olan zihinsel bir hastalıktır.
Posted in Blog by admin | Tags: , ,
Mayıs 15, 2014

Vajinismus tedavisi genellikle çok basit bir süreç olup hastaya ve hastanın sıkıntılarına uygun bir biçimde  yapılmaktadır. Vajinismus hastalarının en çok sıkıntı çektiği safhalardan bir tanesi tedavide ne ile karşı karşıya gelecekleri, yapmaktan çekindikleri şeylerin onlardan istenip istenmeyeceğidir.

Tedavi plânı hastanın ihtiyaçları ve kişilik yapısı doğrultusunda düzenlenir. Bazı hastalar yalnızca bilgilendirme ile sorunlarının üstesinden gelebilirken, kimi hastaların psikolojik ruh hallerini anlamak için anne, baba ve çocukluk munasebetlerine kadar inmek gerekebilir. Ayrıca bazı hastalarda ise davranış temelli egzersizler ve sözlü uyarılar faydalı olmaktadır.

Kimi hastalara ise kombin denilen var olan bütün sistemlerin içeriğinden oluşan tedavi yöntemleri birleştirilerek uygulanabilir. Sonuç olarak berlilenecek tedavi yöntemi hastaya uygun şekilde belirlenir ve hastanın rahatsızlık hissettiği şeyleri yapması istenilmez. Ardından tamamiyle kişiye duygularını kontrol etme yetisi öğretilir.

Posted in Blog by admin | Tags: , , , , ,